Jachty komercyjne

Jak zostać oficerem?

The Tall Ships’ Races 17′ – po lewej w tle Akademia Morska w Szczecinie

Najprostsza droga wiedzie przez ośrodki szkoleniowe. Można zostać oficerem wachtowym w dziale pokładowym lub maszynowym. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U.2018 poz. 490) wprowadziło również dyplom jachtowego oficera wachtowego. Skończenie Morskiej Jednostki Edukacyjnej skraca czas wymaganej praktyki pływania nawet o rok. Poza tym gwarantuje szereg szkoleń, badań i świadectw, których koszt wynosi kilka tysięcy PLN. Do wyboru jest Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Morski w Gdyni lub w prywatnym toku kształcenia – szkoły policealne, prowadzone przez Studia Doskonalenia Kadr Oficerskich.

Ukończenie studiów jeszcze nie gwarantuje dyplomu oficera wachtowego, ponieważ niezbędne jest odbycie praktyki morskiej w wymiarze 12 miesięcy, świadectwo ratownika morskiego oraz ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego. Cała reszta przychodzi z czasem.

Na swoim przykładzie krótko opowiem, jak spełnić wymagania na stanowisko oficera wachtowego w dziale pokładowym. Obrona pracy dyplomowej była jednocześnie zaliczeniem egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, a przez okres studiów uzyskałam świadectwa w następującej kolejności:

 • przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa: indywidualne techniki ratunkowe, ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego, elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna,
 • przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony,
 • morskie świadectwo zdrowia,
 • świadectwo marynarza wachtowego,
 • świadectwo ogólnego operatora GMDSS,
 • wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,
 • świadectwo nautycznego dowodzenia statkiem.

Do oficera wachtowego brakuje mi jeszcze zaliczenia książki praktyk morskich po dopełnieniu stażu pływania do 12 miesięcy, świadectwa ratownika morskiego oraz ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego. Spełnienie wymagań sprowadza się do pracy na statkach handlowych. Część osób po ukończeniu uczelni pełni czynną służbę morską i wyrabia praktyki morskie w Polskiej Żegludze Morskiej. Pozostali decydują się pracować w branży morskiej na lądzie albo kontynuować studia na kierunkach Oceanotechnika i Okrętownictwo.

Specjalność Żeglarstwo morskie na AM w Szczecinie umożliwia uzyskanie uprawnień członka załogi jachtów komercyjnych. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów specjalności można ubiegać się o wydanie przeszkolenia na poziomie pomocniczym, operacyjnym oraz zarządzania w dziale pokładowym na jachtach. To z kolei pozwala na wydanie świadectwa marynarza jachtowego, po ukończeniu 6-miesięcznej morskiej praktyki pływania. Świadectwo jest równoznaczne do tytułu Efficient Deckhand, czyli podstawowego stopnia w dziale pokładowym na jachtach komercyjnych. Dodatkowo po ukończeniu studiów na ww. specjalności wystarczy dopływać 6 miesięcy i zdać egzamin na poziomie operacyjnym w dziale pokladowym na jachtach, żeby otrzymać świadectwo jachtowego oficera wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek.

Stawki wynagrodzenia na jachtach komercyjnych w dziale pokładowym wg zestawienia Luxury Yacht Group:

 1. Senior Master: 12,000 – 25,000$
 2. Captain: 5,500 – 16,000$
 3. First Officer: 6,000 – 12,000$
 4. Second Officer: 5,000 – 9,000$
 5. Officer of the Watch OOW: 4,750 – 7,000$
 6. Deckhand: 2,500 – 4,500$

Uzyskanie wszystkich niezbędnych przeszkoleń, wiedzy teoretycznej oraz praktyki morskiej jest bardzo czasochłonne i wymagające. Otrzymanie stopnia oficera wachtowego prawie zobowiązuje do dalszego pływania. Ze względu na mnogość ośrodków szkoleniowych i popularyzację kursów, wolnych stanowisk oficerskich jest coraz mniej. Konkurencja sprawia, że obecnie najlepiej posiadać co najmniej świadectwo drugiego lub pierwszego oficera. Jeżeli chodzi o pracę na jachtach komercyjnych, to polecam Doradztwo Jachtingowe Małgorzata Kopeć w Gdynii. Konsultacje udzielane są za darmo i skutecznie pozwalają zorientować się w nowej branży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *