• Jachty komercyjne

    Jak zostać oficerem?

    Najprostsza droga wiedzie przez ośrodki szkoleniowe. Można zostać oficerem wachtowym w dziale pokładowym lub maszynowym. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U.2018 poz. 490) wprowadziło również dyplom jachtowego oficera wachtowego. Skończenie Morskiej Jednostki Edukacyjnej skraca czas wymaganej praktyki pływania…